rezerwuj
Salon Łódź
Salon Warszawa

Regulamin voucherów

 1. Termin ważności znajduje się na Voucherze. Data ważności Vouchera nie podlega przedłużeniu i wynosi 3mc w przypadku vouchera poniżej 500zl oraz 6mc w przypadku vouchera wyżej 500zl. Vouchery mogą przewidywać ograniczenia w zakresie dostępności terminów
 2. Wystawca posiada w swej ofercie vouchery kwotowo-usługowe.
  Wraz z otrzymaniem Vouchera Nabywca oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje w całości postanowienia Regulaminu oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 3. Każdy z Voucherów posiada swój indywidualny numer identyfikacyjny.
  Wszystkie Vouchery są ewidencjonowane przez Wystawcę
 4. Salon nie ponosi odpowiedzialności za utracenie lub uszkodzenia Vouchera, od momentu jego przekazania Nabywcy.
 5. Nabywcy nie przysługuje prawo do otrzymania zwrotu reszty, w przypadku niewykorzystania całej kwoty, na jaką wystawiony został Voucher.
 6. W przypadku, gdy cena za usługę przewyższa wartość Vouchera Nabywca lub posiadacz Vouchera jest zobowiązany do zapłaty różnicy.
 7. Wystawca ma prawo odmówić realizacji Vouchera w następujących przypadkach:
  • upływ terminu ważności Vouchera,
  • uszkodzenie Vouchera uniemożliwiające odczytanie indywidualnego numeru identyfikacyjnego.
 8. W razie braku anulowania rezerwacji, na 48 h przed umówioną wizytą, Voucher/Bon uznajemy za zrealizowany.