rezerwuj
Salon Łódź
Salon Warszawa

Regulamin i reklamacje

Regulamin

 1. Zakup usługi w Salonie jest równoznaczny , iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez Salon oraz, że klient zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego warunki. Forma słowna jest również akceptowana i jeśli klient nie zgłosi iż istnieją jakieś przeciwskazania, późniejsze roszczenia nie będą brane pod uwagę. Zarówno na kosmetyce jak i na fryzjerstwie.
 2. PIERWSZA WIZYTA W SALONIE, MOŻLIWA JEST WYŁĄCZNIE PO WYKONANIU WPŁATY ZADATKU NA JEJ POCZET!
 3. FRYZJERSTWO:
  Wizyta do 1h - 50zł zadatku.
  Wizyta powyżej 1h - 150zł zadatku.

  KOSMETYKA:
  Dowolna wizyta od 1h - 100zl zadatku.
 4. UWAGA
  O WPŁATĘ ZADATKU, ZOSTANĄ RÓWNIEŻ POPROSZENI STALI KLIENCI, KTÓRZY NIE POJAWIĄ SIĘ NA REZERWOWANEJ WIZYCIE BEZ WCZEŚNIEJSZEGO UPRZEDZENIA MINIMUM 48H, BĄDŹ PRZY DWUKROTNYM PRZEŁOŻENIU LUB ODWOŁANIU WIZYTY POD RZĄD MNIEJ NIŻ 24h PRZED WIZYTĄ.
 5. Na zadatek czekamy 3 od rezerwacji lub otrzymania SMS. Przy wizytach z dnia na dzień akceptujemy wyłącznie przelew ELIXIR. W przypadku braku wpłaty wizyta zostaje anulowana.
 6. Wpata możliwa przelewem bądź przekazem pocztowym.
 7. W dniu wizyty cena końcowa jest pomniejszana o kwotę zadatku
 8. Zadatek przepada przy niepojawieniu się na wizycie lub odwołaniu jej później niż 48h przed wizytą. Przy zmianie terminu (nie później niż 48h przed wizytą) zadatek przechodzi na kolejny zarezerwowany termin (jednokrotnie).
 9. W przypadku rezygnacji klientki z wizyty w trakcie jej trwania zadatek nie jest zwracany.
 10. Przypominamy też, że zawsze dzień przed wizytą wykonujemy do Państwa telefon potwierdzający i przypominający o wizycie. Jeśli nie mamy z państwem kontaktu wysyłamy SMS z prośba o potwierdzenie. Jeśli wizyta nie zostanie potwierdzona ,jest ona automatycznie usuwana i wklejana jako LAST MINUTE na nasz Fanpage
 11. Jesli Wasza wizyta jest "JUTRO", a nie dostaliście od Nas żadnej wiadomości lub telefonu, prosimy o pilny kontakt z salonem!
 12. Informujemy, że obszar zakładu objęty jest monitoringiem.
 13. Monitoring wprowadzono w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, klientów i ochrony mienia na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora (art. 6 pkt 1 lit. f RODO).
 14. Rodzic korzystający z usług w salonie Royal Hair mający pod opieką dziecko, ponosi wszelką odpowiedzialność materialną za ewentualne zniszczenia przedmiotów w salonie. Ponadto, rodzic zobowiązuje się do pilnowania dziecka tak, aby nie przeszkadzać innym Klientom oraz nie zaburzać pracy w salonie. W przeciwnym razie Stylista ma prawo odstąpić od wykonania usługi. Osoby korzystające z pokoju dla dzieci, proszone są przed jego opuszczeniem o pozostawienie porządku.
 15. Ceny nie podlegają negocjacji z pracownikami.

Reklamacje

 1. Klient ma prawo zgłosić reklamacje na usługę fryzjerską nie później niż 10 dni kalendarzowych od wykonania usługi, sposób składania reklamacji mailowo na adres salon@royal-hair.pl ;
 2. Podstawą do przyjęcia zgłoszenia może być każdy dowód sprzedaży/potwierdzający wizytę w salonie np.: paragon, wyciąg z konta, faktura, potwierdzenie wpłaty przedpłaty.
 3. Salon Royal Hair zastrzega sobie prawo do wezwania Klienta do osobistego stawiennictwa w Salonie w celu dokonania oględzin włosów. Odmowa lub brak stawiennictwa jest jednoznaczny z odrzuceniem złożonej reklamacji.
 4. Reklamacje fryzjerskie dotyczące poziomu włosów po wyjściu z salonu nie są uwzględniane.
 5. Reklamacje kosmetyczne dotyczące zmiany koloru paznokci, mechanicznych uszkodzeń paznokci (pęknięcie bądź złamanie paznokcia/ żelu, zapowietrzenie) nie są uwzględniane.
 6. Zmiana zdania klientka odnośnie oczekiwań w trakcie bądź po usłudze, nie są przedmiotem reklamacji.
 7. Włosy przedłużane farbowane samodzielnie, przepinane przez inny salon niż Royal Hair, zakładane bądź farbowane na własną rękę/ odpowiedzialność, nie są uwzględniane.
 8. Wszystkie reklamacje zostaną rozpoznane w terminie 14 dni roboczych od dnia złożenia reklamacji przez Klienta.
 9. Salon nie wraca gotówki za wykonaną usługę. Pozytywne rozpatrzenie oznacza korektę reklamowanej usługi.